• Nhập thông tin người gửi
  • Xác nhận & Gửi hồ sơ
  • Mã số hồ sơ

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CẤP SỐ NHÀ

Đăng ký cấp số nhà
Nguồn gốc căn nhà(*)
Nguồn gốc đất(*)
Lý do xin cấp số nhà(*)
Đăng ký nhận kết quả tại nhà
Muốn chuyển phát hồ sơ đi nước ngoài cần có người đại diện tại Việt Nam, vui lòng nhập đầy đủ thông tin người đại diện
Ghi chú
Lưu ý:
- (*) Thông tin bắt buộc
- Nếu có số hiệu thì thời gian giải quyết trong vòng 4 ngày
- Nếu không có số hiệu thì giải quyết khoảng 30 ngày
- Hồ sơ có thể giải quyết trước ngày hẹn trả.
- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ UBND Phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức