TRANG CHỦ - Trang thông tin điện tử - UBND Phường Long Thạnh Mỹ

Trang thông tin điện tử phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức

Kênh tương tác trực tuyến giữa UBND phường Long Thạnh Mỹ và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Phường ngày càng văn minh, hiện đại

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND phường Long Thạnh Mỹ mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ (gồm cả phần số và chữ) hoặc số CMND và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại

Tra cứu hồ sơ
Go to top