Kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2020)

Chủ Nhật, 20/06/2021

|

04:55 AM

Y TẾ

Kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2020)
Ngày 29 tháng 5 năm 2020 Ủy ban nhân dân phường Tổ chức bữa ăn dinh dưỡng quý II, khám sức khỏe cho các Ông bà là người cao tuổi tại địa phương, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2020).
 
Y TẾ đã đưa
  Phòng, chống dịch Covid-19
  Kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2020)
Trang 1