THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Thứ Bảy, 24/07/2021

|

23:44 PM

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND Phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.

Tra cứu hồ sơ