Vận động người dân giao nộp vũ khí

Chủ Nhật, 20/06/2021

|

05:07 AM

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Vận động người dân giao nộp vũ khí
Vào lúc 7h00 đến 10h00 ngày 02/05/2020 Công an phường Long Thạnh Mỹ tổ chức tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ để lấy quà, ví dụ: dao lê, mã tấu, kiếm, rựa, dao bấm, côn nhị khúc, roi điện, súng săn,….

Rất mong bà con Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng thực hiện.

Ghi chú: hình ảnh giao nộp vũ khí tại quận Bình Thạnh.
 
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT đã đưa
  Vận động người dân giao nộp vũ khí
  Một số Nghị định và Thông tư mới vừa có hiệu lực
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN
  QUY TRÌNH 1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng
  QUY TRÌNH 2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
  QUY TRÌNH 3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
  QUY TRÌNH 4 Đăng ký thay đổi người đại điện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
  QUY TRÌNH 5 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
  QUY TRÌNH 6 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
  QUY TRÌNH 7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về thành tích đột xuất
Trang 1 2