PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Chủ Nhật, 25/07/2021

|

01:12 AM

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Vận động người dân giao nộp vũ khí
Chi tiết...
 
Một số Nghị định và Thông tư mới vừa có hiệu lực
Một số Nghị định và Thông tư mới vừa có hiệu lực.
Chi tiết...
 
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN
 
Chi tiết...
 
QUY TRÌNH 1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng
 (Ban hành kèm theo Quyết định số  2163/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6  năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Chi tiết...
 
QUY TRÌNH 2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
(Ban hành kèm theo Quyết định số  2163/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6  năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
Chi tiết...
 
QUY TRÌNH 3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
(Ban hành kèm theo Quyết định số  2163/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6  năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
Chi tiết...
 
QUY TRÌNH 4 Đăng ký thay đổi người đại điện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
(Ban hành kèm theo Quyết định số  2163/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6  năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
Chi tiết...
 
QUY TRÌNH 5 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
(Ban hành kèm theo Quyết định số  2163/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6  năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
Chi tiết...
 
QUY TRÌNH 6 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
(Ban hành kèm theo Quyết định số  2163/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6  năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
 
Chi tiết...
 
QUY TRÌNH 7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về thành tích đột xuất
(Ban hành kèm theo Quyết định số  2163/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6  năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Chi tiết...
 
Trang: 1 2

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND Phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.

Tra cứu hồ sơ