Ngày Gia đình Việt Nam

Chủ Nhật, 20/06/2021

|

05:08 AM

KHU PHỐ

Ngày Gia đình Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, TT Hội phụ nữ phường Long Thạnh Mỹ phối hợp cùng các Ban ngành đoàn thể tổ chức cuộc thi "Bữa ăn gia đình".

 
KHU PHỐ đã đưa
  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ
  Khu phố 1
  Khu phố Chân Phúc Cẩm
  Khu phố Giãn Dân
  Khu phố Gò Công
  Khu phố Long Hòa
  Khu phố Mỹ Thành
  Ngày Gia đình Việt Nam
Trang 1