Nội dung với 32674_Chuyên mục tin Long Thạnh Mỹ LTM - An ninh quốc phòng times .

Chung tay bảo vệ môi trường (08/10/2020)
Ngày 03 tháng 10 năm 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ Phường Long Thạnh Mỹ tổ chức chương trình Ngày phụ nữ vì cộng đồng năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ môi trường". Đông đảo hội viên và nhân dân trên địa bàn phường đến chương trình tham gia sôi nổi, mang tính thiết thực.
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025 (30/07/2020)
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025 "ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM"