- Chọn Đăng Ký để gửi hồ sơ cần trích lục.
- Nếu có số hiệu thì thời gian giải quyết trong vòng 4 ngày
- Nếu không có số hiệu thì giải quyết khoảng 30 ngày
- Hồ sơ không hợp lệ: hệ thống sẽ hoàn tiền lại trong 3-5 ngày làm việc.
- Nhập mã hồ sơ mà bạn nhận được từ hệ thống sau khi đăng ký hồ sơ thành công. Chọn Tra Cứu để kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ.

* Yêu cầu khi đến nhận bản sao:
Theo Điều 2 của Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư Pháp về đăng ký và quản lý hộ tịch thì người đến đăng ký cấp các giấy tờ về hộ tịch:
- Nếu là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, thì cần phải có văn bản ủy quyền (không cần công chứng, chứng thực nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người được ủy quyền).
- Nếu không thuộc diện nêu trên phải có văn bản ủy quyền và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.
- Xuất trình Chứng minh nhân dân khi đến nhận kết quả hồ sơ.


* Hồ sơ đăng ký nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu điện: Người trích lục phải nộp lại bản sao Chứng minh nhân dân có công chứng, trường hợp nhận hộ phải nộp lại giấy ủy quyền (nếu nhận thay người yêu cầu) cho nhân viên bưu điện.


* Bảng giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ hành chính tại nhà