Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ Nhật, 20/06/2021

|

04:55 AM

GIỚI THIỆU

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 27/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 27/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 9 ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của thành phố trong toàn Đảng bộ quận.
 

 
GIỚI THIỆU đã đưa
  Nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”
  Sáng ngày 18/8/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Long Thạnh Mỹ
  Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của phụ nữ cả nước, sáng ngày 07 tháng 3 năm 2019
  Hỗ trợ trong công tác thủ tục hành chính
  Tổng kết hoạt động UBND phường năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
  Thanh niên phường Long Thạnh Mỹ lên đường nhập ngũ
  Bộ Y Tế và WHO khuyến cáo phòng chống dịch bệnh virus Corona
  Phòng, chống dịch Covid-19
  Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Ngày Gia đình Việt Nam
Trang 1 2 3 4