PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN NĂM 2020

Chủ Nhật, 20/06/2021

|

04:29 AM

GIỚI THIỆU

PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN NĂM 2020
 Sáng 23/01/2021, phường Long Thạnh Mỹ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác vận động Nhân dân năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Đến tham dự Hội nghị tổng kết có đồng chí Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Lê Công Bình - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường; cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, MTTQ, các đoàn thể phường, cấp ủy Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Chi Đoàn, Chi Hội, tổ trưởng, tổ phó 6 khu phố cùng về tham dự.
 
✅ Theo báo cáo năm 2020, công tác lãnh đạo của Đảng bộ phường Long Thạnh Mỹ đã có sự tập trung, đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần VI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tăng cường; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung thực hiện hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Công tác lãnh đạo, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội được tập trung, các phong trào, chỉ tiêu về phát triển văn hóa, xã hội đảm bảo yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Hoạt động Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong công tác vận động nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
 
✅ Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể BCH Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Và nhấn mạnh trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục hướng các hoạt động về địa bàn dân cư, nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân.
 
✅ Nhân buổi tổng kết, Đảng ủy đã tặng giấy khen cho 3 Chi bộ, 36 đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2020; Ủy ban nhân dân phường tặng giấy khen cho 39 tập thể, 82 cá nhân gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 33 tập thể, 52 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác vận động Nhân dân năm 2020.
 
 
 
 
 
GIỚI THIỆU đã đưa
  Nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”
  Sáng ngày 18/8/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Long Thạnh Mỹ
  Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của phụ nữ cả nước, sáng ngày 07 tháng 3 năm 2019
  Hỗ trợ trong công tác thủ tục hành chính
  Tổng kết hoạt động UBND phường năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
  Thanh niên phường Long Thạnh Mỹ lên đường nhập ngũ
  Bộ Y Tế và WHO khuyến cáo phòng chống dịch bệnh virus Corona
  Phòng, chống dịch Covid-19
  Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Ngày Gia đình Việt Nam
Trang 1 2 3 4