NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Chủ Nhật, 20/06/2021

|

05:32 AM

GIỚI THIỆU

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025
"ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM"
Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Thực hiện Công văn số 392/NV ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Phòng Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 2 phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Phường Long Thạnh Mỹ báo cáo kết quả thực thực hiện như sau:
1. Công tác tổ chức triển khai kế hoạch, phát động đợt thi đua:
Thực hiện Kế hoạch số 217-KH/QU ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Quận ủy và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận phát động phong thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Phường Long Thạnh Mỹ đã xây dựng và triện khai thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 30 tháng 3 năm 2020 tại đơn vị, thời gian thực hiện từ ngày 15/3/2020 đến ngày 23/9/2020, phong trào thi đua gồm (03) đợt với (06) nội dung thi đua trong số các hoạt động, công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với  quận năm 2020. Phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng đến toàn thể các (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận) thông qua việc phát động thi đua của quận và của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, tập thể, cá nhân trong đơn vị đã đồng tâm, hiệp lực, ra sức thi đua, sáng tạo để đạt những thành tích tiêu biểu, đóng góp vào sự phát triển của quận.
Công tác tuyên truyền về phong trào thi đua được phát động được toàn thể ban ngành, đoàn thể và toàn thể người dân trên địa bàn phường nhiệt liệt hưởng ứng.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân phường và các khu phố trong công tác vận động, tuyên truyền cho người dân đều đạt kết quả tốt.
Từ khi phát động phong trào thi đua 200 ngày đến nay đơn vị đã thực hiện các phong trào thi đua được triển khai một cách đa dạng, phong phú, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, với các nội dung như: Thực hiện Chỉ thị 19-CT/TƯ về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; Triển khai công trình giảm ngập nước; nâng cấp và mở rộng các tuyến đường hẻm theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm; Triển khai quyết liệt các hoạt động của chủ đề năm 2020.
Tính đến nay Phường Long Thạnh Mỹ đăng ký 10 công trình, giải pháp thực hiện hoàn thành trong Đợt 1 đến Đợt 3. 
2. Kết quả thực hiện:
- Đối với công trình, dự án cấp quận, phường đã đăng ký theo 06 tiêu chí 98/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận nhằm phục vụ Nhân dân trên địa bàn và kết quả đạt được:
+ Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”: Hoàn thành các chỉ tiêu tỷ lệ phường, khu phố đạt “Sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”:
- Tuyến đường Lê Văn Việt, đường Nguyễn Văn Tăng: qua sự phối hợp đồng bộ giữa Ủy ban nhân dân phường và các khu phố trên cùng tuyến đường, thường xuyên có lực lượng kiểm tra công tác trật tự lòng lề đường 1 ngày/2 lần. Tuyên truyền thường xuyên và sâu rộng gắn liền với các buổi họp tổ dân phố về việc thực hiện nếp sống văn hóa, không xả rác ra đường, không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán không đúng quy định, thực hiện tốt Luật giao thông đường bộ.
- Sơn sửa hoàn thiện mảng tường Đặng Nghiêm khu phố 1 và hẻm 88 đường Nguyễn Văn Tăng, khu phố Chân Phúc Cẩm thành bức tranh tuyên truyền.
+ Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của
Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố: giảm 100% vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với 6 tháng đầu năm 2019.
+ Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ thường xuyên: Hiện nay đạt 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ thường xuyên (chỉ tiêu quận đạt 100%).
+ Triển khai 01 công trình giảm ngập nước: đã thực hiện xong công trình nạo vét hệ thống cống thoát nước hẻm 426, Tổ 1, khu phố Giản Dân.
+ Triển khai quyết liệt các hoạt động của Chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, trong đó tập trung triển khai 01 công trình phục vụ vui chơi giải trí và thể dục thể thao cho người dân: có 01 công trình hoàn thành đưa vào phục vụ vui chơi giải trí và thể dục thể thao cho người dân, Ủy ban nhân dân phường đã sử dụng nguồn vốn xã hội hóa xây dựng thành công và đưa vào sử dụng có hiệu quả mô hình sân chơi thể thao, khu vui chơi cho người dân trên địa bàn phường tai địa chỉ số 109 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 với diện tích 950m2, tổng kinh phí xây dựng công trình là 170.000.000 đồng (một trăm bảy mươi triệu đồng), đạt 100%.
+ Nâng cấp và mở rộng 02 tuyến đường, hẻm theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” phục vụ Nhân dân trên địa bàn: hoàn thành 02/02 tuyến đường, hẻm theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trên địa bàn tại đường 32 và một phần đường 25, khu phố Long Hòa. Kinh phí thực hiện 02 tuyến đường trên là 2.600.000.000 đồng (hai tỷ sáu trăm triệu đồng). 
+ Chăm lo hộ gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc khu phố 1 với số tiền vận động đạt 56%.
- Đối với công trình của Phường Long Thạnh Mỹ đăng ký với quận có 3/10 công trình hoàn thành trong Đợt 1, có 7/10 công trình hoàn thành trong Đợt 2; các công trình chủ yếu đạt được của cơ quan (đơn vị) gồm: Cải cách thủ tục hành chính 01 công trình, Hiện đại hóa hành chính 03 công trình, công trình văn hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn quận 01 công trình, thực hiện kéo giảm tỷ lệ xây dựng không phép theo Chỉ thị 23-CT/TU đạt tỷ lệ 100%, công trình chỉ trang đô thị theo Chỉ thị 19-CT/TU 01 công trình (đạt tỷ lệ 100%).
                                                                  
 
GIỚI THIỆU đã đưa
  Nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”
  Sáng ngày 18/8/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Long Thạnh Mỹ
  Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của phụ nữ cả nước, sáng ngày 07 tháng 3 năm 2019
  Hỗ trợ trong công tác thủ tục hành chính
  Tổng kết hoạt động UBND phường năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
  Thanh niên phường Long Thạnh Mỹ lên đường nhập ngũ
  Bộ Y Tế và WHO khuyến cáo phòng chống dịch bệnh virus Corona
  Phòng, chống dịch Covid-19
  Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Ngày Gia đình Việt Nam
Trang 1 2 3 4