Hội nghị trực tuyến sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chủ Nhật, 20/06/2021

|

03:38 AM

GIỚI THIỆU

Hội nghị trực tuyến sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 27/8/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường Long Thạnh Mỹ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020. 
Tại Hội nghị có 06 tập thể và 16 cá nhân thực hiện hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020 được biểu dương và khen thưởng.

 
GIỚI THIỆU đã đưa
  Nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”
  Sáng ngày 18/8/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Long Thạnh Mỹ
  Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của phụ nữ cả nước, sáng ngày 07 tháng 3 năm 2019
  Hỗ trợ trong công tác thủ tục hành chính
  Tổng kết hoạt động UBND phường năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
  Thanh niên phường Long Thạnh Mỹ lên đường nhập ngũ
  Bộ Y Tế và WHO khuyến cáo phòng chống dịch bệnh virus Corona
  Phòng, chống dịch Covid-19
  Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Ngày Gia đình Việt Nam
Trang 1 2 3 4