Hỗ trợ trong công tác thủ tục hành chính

Chủ Nhật, 20/06/2021

|

04:41 AM

GIỚI THIỆU

Hỗ trợ trong công tác thủ tục hành chính
Hỗ trợ trong công tác thủ tục hành chính, Ông Trần Nguyễn Quốc Thịnh cám ơn đến quý Công ty, đồng thời đề nghị Công ty trong quá trình hoạt động tại địa phương, đơn vị cố gắng phải luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tập thể Lãnh đạo, nhân viên luôn đoàn kết, gắn bó với Nhân dân địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng cố quốc phòng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
 
GIỚI THIỆU đã đưa
  Nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”
  Sáng ngày 18/8/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Long Thạnh Mỹ
  Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của phụ nữ cả nước, sáng ngày 07 tháng 3 năm 2019
  Hỗ trợ trong công tác thủ tục hành chính
  Tổng kết hoạt động UBND phường năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
  Thanh niên phường Long Thạnh Mỹ lên đường nhập ngũ
  Bộ Y Tế và WHO khuyến cáo phòng chống dịch bệnh virus Corona
  Phòng, chống dịch Covid-19
  Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Ngày Gia đình Việt Nam
Trang 1 2 3 4