GIỚI THIỆU

VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ - THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng:

ĐANG CẬP NHẬT

2. Về xã hội (dân số, kinh tế, thành phần dân tộc, văn hóa, y tế, giáo dục):

 ĐANG CẬP NHẬT

3. Lịch sử hình thành phường Trường Thạnh:

ĐANG CẬP NHẬT