title

Thông báo về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền cơm dành cho F0 và F1 cách ly tại nhà
Thứ hai, 20/12/2021, 03:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ủy ban nhân dân Phường Long Thạnh Mỹ thông báo về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền cơm dành cho F0 và F1 cách ly tại nhà. UBND phường sẽ thông báo khi có chỉ đạo cụ thể từ Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

Hồ sơ F0 cho trẻ em ngưng tiếp nhận từ 17h ngày 14/01/2022.

Trân trọng xin thông báo.